Sejm ma dziś uchwalić nowelizację ustawy o związkach zawodowych,  która umożliwi zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych tworzenie i przystępowanie do organizacji. Związki podkreślają, że projektowane przepisy nie są korzystne wyłącznie dla reprezentacji pracowników. – Zawierają wiele rozwiązań istotnych dla firm, jak chociażby zmienione zasady ustalania liczebności związków oraz terminy na przedstawienie stanowiska w sprawie zwolnień działaczy chronionych. Czas pokaże, w jaki sposób ustawa wpłynie na warunki zatrudnienia w Polsce – podsumowuje Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ.

przeczytaj

   Zwycięstwo OPZZ i polskich pracowników delegowanych

Europejski Parlament uchwalił rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z ogromną radością przyjmuje uchwalanie przeważającą większością głosów przez Parlament Europejski, w dniu 29 maja 2018, rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Rewizja wprowadzając zasadę „równa praca za równą płacę w tym samym miejscu” zrównuje wynagrodzenie naszych pracowników delegowanych do krajów Europy Zachodniej z wynagrodzeniem lokalnych pracowników.

przeczytaj

   Debata pracodawców i związkowców w Radiu Olsztyn

Płaca minimalna, odkładanie na emeryturę oraz zatrudnienie obcokrajowców to tematy dyskusji, w której udział wzięli: Krzysztof Rogowski – OPZZ , Wojciech Kowalski – NSZZ Solidarność, Sławomir Mątwicki – Business Centre Club oraz Rafał Laskowski – Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Lewiatan.

przeczytaj/posłuchaj