ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „PRAWDA”

ORAZ OLSZTYŃSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZAPRASZA NA WIECZORNICĘ POŚWIĘCONĄ

 

TADEUSZOWI WILLANOWI

 

SPOTKANIE ROZPOCZNIE SIĘ 7 WRZEŚNIA 2018 ROKU

O GODZINIE 17.00 W KLUBIE PRACOWNICZYM ”BACCALARIUM”     

ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 4A (KORTOWO)

W związku z niskimi płacami, jawnym wykluczeniem i dyskryminacją związkowców, OPZZ postanowiło wyjść na ulicę, zorganizować ogólnokrajową manifestację w dniu 22.09.2018 r. w sobotę.

Informujemy, że został zgłoszony do Centrali OPZZ autokar, który wyruszy z Olsztyna do Warszawy w sobotę rano w dniu 22.09.br na manifestację (wkrótce o szczegółach będziemy informować zgłaszających). Prosimy o informowanie w swoich zakładach o organizowanym przejeździe bezpłatnym dla uczestników, jak również o zapisywanie osób i przekazywanie tych informacji na adres Rady Wojewódzkiej OPZZ. Na zgłoszenia czekamy do 10.09.br. Informacje potrzebne do zgłoszenia to Imię, Nazwisko, Organizacja, Nr kontaktowy osoby lub zgłaszającego.
Na:
e-mail: olsztyn@opzz.org.pl