Poprzednie władze nie dostrzegały nas! NZZP UWM PRAWDA

17 września 2020 r. władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele związków zawodowych i studentów, oraz reprezentanci olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, spotkali się przy pamiątkowym głazie na Górce Kortowskiej, w Alei Ofiar Katynia, aby oddać hołd ofiarom napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

Podczas uroczystości Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego reprezentowali Andrzej Adamowicz – przewodniczący i Jerzy Gielecki wiceprzewodniczący.

Była to pierwsza oficjalna uroczystość na którą zaprosił związkowców z PRAWDY, Rektor UWM, dr hab. Jerzy Przyborowski.

28 października 2020 r, NZZP UWM PRAWDA będzie obchodził czwartą rocznicę istnienia!

Niestety, poprzednie władze Uniwersytetu nie dostrzegały nas.

Po zmianie Rektora, mamy nadzieję na dobrą współpracę, oraz na zamieszczenie na stronie internetowej UWM, informacji o istnieniu Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego PRAWDA.

 

Panu Rektorowi dr hab. Jerzemu Przyborowskiemu życzymy sukcesów w budowie nowoczesnej społeczności uniwersyteckiej.

Andrzej Adamowicz

 

Przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.