Odpowiedź jest prosta. W najbliższym czasie, na Pana konto bankowe, wpłynie podwyżka pensji, w wysokości 600 złotych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2023 roku. PRAWDA, będzie tego pilnowała! Wierzymy, wręcz jesteśmy przekonani, że nasz Pan Rektor Przyborowski mimo, że jest tylko doktorem habilitowanym, o niebo przerasta: intelektem, inteligencją, operatywnością, nie wspominam tu już o urodzie Pana Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika mimo, że jest ON profesorem doktorem habilitowanym. Skoro mamy tak wybitnego Rektora, to na 100%, znajdzie pieniądze na podwyżki o jakie wnioskuje Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego PRAWDA. Myślimy, że Nasz Pan Rektor będzie lepszy od Pana Rektora profesora doktora habilitowanego Andrzeja Sokali i wypłaci swoim pracownikom jednorazowo nie po 1000 złotych, ale przebije go, bo zrobi nam prezent na ŚWIĘTA WIELKANOCNE 2023 roku i na przysłowiowe jajeczko, jednorazowo wypłaci wszystkim pracownikom po 2000 złotych.

I oto, jest odpowiedź, na postawione wyżej pytanie.

Pozostajemy w wierze, że nasza ocena Pana Rektora doktora habilitowanego Jerzego Andrzeja Przyborowskiego jest właściwa.

Z poważaniem i pozdrowieniami, zwolniony bezprawnie przez Pana Przyborowskiego, ale nadal jak widać bijący się o pracujących w UWM

Andrzej Adamowicz

Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w

Olsztynie PRAWDA

Od kilku lat, chluba Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czyli Uniwersytecki Szpital Kliniczny, pikuje w przepaść. Nie będziemy rozwijać tematu wyłudzania pieniędzy przez niektórych ważnych pracowników USK, funkcjonowania Instytutu Terapii Komórkowych, czy wreszcie powoływanie na ważne kierownicze funkcje lekarzy, którzy byli karani w związku z doprowadzeniem do śmierci pacjenta. Powyższe tematy rozwiniemy w późniejszym czasie. Na dzień dzisiejszy wzywamy Rektora UWM Pana Przyborowskiego, do zajęcia się ratowaniem USK. Apelujemy o postawienie na czele tej instytucji kompetentnych osób, które zatrzymają bieg USK. Pora, by Uniwersytecki Szpital Kliniczny stał się Szpitalem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Panie Rektorze Przyborowski, pora wziąć się do pracy!

Związki zawodowe działające na Uniwersytecie i władze uczelni wypracowały zasady regulacji wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników w roku 2023.

Ustalono, że wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników wzrastają od 1 stycznia 2023 roku. Wypłata wyrównania za ten okres jest planowana z pensją kwietniową dla nauczycieli i marcową dla pozostałych pracowników.

Kwoty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych:

 1. W grupie pracowników obsługi – 511,00 zł
 2. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracownicy administracji, inżynieryjno-techniczni oraz bibliotekarze) – 561,00 zł (podwyżka obligatoryjna)

Dodatkowo kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kanclerz i zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum otrzymają do dyspozycji kwotę 100,00 zł na każdego pracownika; w przeliczeniu na pełny etat (podwyżka fakultatywna).

 • W grupie nauczycieli akademickich – 561,00 zł (podwyżka obligatoryjna)

Dodatkowo kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymają do dyspozycji kwotę 150,00 zł na każdego pracownika; w przeliczeniu na pełny etat (podwyżka fakultatywna).

Ponadto przyjęto następujące regulacje:

 1. Kwota podwyżki uwzględnia wzrost wynagrodzenia zasadniczego, który miał miejsce w pierwszym etapie regulacji wynagrodzeń.
 2. Zasady zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w pkt 1-3 dotyczą pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie w dniu 31 grudnia 2022 r. i pracujących nadal. Wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych od 1 stycznia 2023 r. ustala indywidualnie rektor na wniosek odpowiednio kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza.
 3. Osoby zatrudnione w projektach będą mogły otrzymać podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego przewyższającą kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danej grupie pracowniczej, jeśli będzie na to finansowanie w projekcie.
 4. Podwyżki, o której mowa w pkt 1-3, nie otrzymają osoby przebywające w dniu 1 stycznia 2023 r. na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym. Podwyższenie wynagrodzenia nastąpi po powrocie do pracy.
 5. Rektor zobowiązuje się do przedstawienia do 31 marca 2023 r. propozycji tabel wynagrodzeń uwzględniających zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych wynikających z porozumienia.

Porozumienie podpisali przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich pięciu związków zawodowych działających na uczelni oraz rektor.

Wzrost wynagrodzeń został częściowo pokryty z subwencji Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonej na ten cel.

Środki własne uczelni przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń wyniosą w roku 2023 ponad 21 mln zł.

https://portal.umk.pl/pl/article/porozumienie-w-sprawie-zasad-regulacji-wynagrodzen

JUŻ NIE PROSIMY, MY ŻĄDAMY!!!

Mając na względzie toczące się negocjacje płacowe i po analizie, tego co osiągnęli w negocjacjach pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wnosimy o podwyżki dla pracowników UWM:

 1. w grupie pracowników obsługi

po 500 złotych miesięcznie,

 • w grupie pracowników biblioteki, sekretarek, inżynieryjno- technicznych

po 550 złotych miesięcznie,

 • w grupie nauczycieli akademickich

po 600 złotych miesięcznie.

Jako pracownicy nie będziemy już pracującymi biedakami!

ŻĄDAMY PODJĘCIA ROZMÓW NA TEMAT NASZYCH PROPOZYCJI PODWYŻEK!

W związku z powyższym nie podpiszemy się pod ostatnio zaproponowanych nam, przez Pana porozumieniem.

 Andrzej Adamowicz

Związek Zawodowy Pracowników

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie PRAWDA

Pojawiła się nowa propozycja, ze strony Pracodawcy, którą zamieściliśmy na naszej stronie. Na konsultacje nowego projektu otrzymaliśmy dobę. To sytuacja nienormalna i przyciskanie Związków, by zmusić nas za wszelką cenę do podpisania zaproponowanego dokumentu. Głównym argumentem było twierdzenie Rektora Przyborowskiego, że pracownicy czekają na pieniądze. Porozumienie zaakceptowały dwa związki, ZNP i Solidarność, godząc się tym samym na głodowe podwyżki dla wielu pracowników.

Ponowiliśmy naszą propozycję podwyżek, którą wcześniej przesłaliśmy Rektorowi Przyborowskiemu.

Wnosimy o podwyżki dla pracowników UWM:

 1. w grupie pracowników obsługi po 500 złotych miesięcznie,
 2. w grupie pracowników biblioteki, sekretarek, inżynieryjno-technicznych po 550 złotych miesięcznie,
 3. w grupie nauczycieli akademickich po 600 złotych miesięcznie.

Dziś już wiemy, że będziemy twardo żądać,  poważnych rozmów nad naszą propozycją.

Oczywiście wiemy, że w odwecie będziemy wskazywani jako wrogowie, iż to z naszego powodu pracownicy nie otrzymają podwyżki.

Mimo tego, będziemy stanowczo żądać rozmów nad naszą propozycją. Naszym zdaniem nie możemy być pracującymi biedakami.

Apelujemy do wszystkich poprzyjcie nas w walce o godne zarobki i godne życie.

Nie może być takiej sytuacji, że pracownik rocznie nie zarabia tyle ile Pan Rektor Przyborowski w ciągu miesiąca.

Związek Zawodowy Pracowników

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie PRAWDA

Mając na względzie toczące się negocjacje płacowe i po analizie, tego co osiągnęli w negocjacjach pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wnosimy o podwyżki dla pracowników UWM:

 1. w grupie pracowników obsługi po 500 złotych miesięcznie,
 2. w grupie pracowników biblioteki, sekretarek, inżynieryjno- technicznych po 550 złotych miesięcznie,
 3. w grupie nauczycieli akademickich po 600 złotych miesięcznie.

Jako pracownicy musimy zmniejszać dystans między zarobkami Pana Rektora Przyborowskiego w wysokości brutto 31.291,20 złotych  a naszymi.

Obecne żenująco niskie pensje naszych pracowników, nie pozwalają na normalne bytowanie.

Nasz Pracodawca musi zrozumieć, że oprócz niego, inni też mają prawo do godnego życia.

Związek Zawodowy Pracowników

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie PRAWDA