SENAT 25.04.2023

PRAWDA O UWM

W dniu dzisiejszym w Senacie UWM, kierownictwo przedstawiło sprawozdanie finansowe za rok 2022. Niezrozumiała jest dla przeciętnego pracownika sytuacja, w której nie można spełnić słusznych postulatów płacowych, bo jak tłumaczy Majestat, Uczelnia się nie zbilansuje przy takich zyskach? Zwłaszcza, że zyski wykazywane są już od wielu lat i za ubiegły rok wynoszą 30.846.435,43 złotych.

Pan Rektor Przyborowski oraz jego „prawa ręka” w dziedzinie finansów (przypominamy, że również ważna figura w tej dziedzinie w Radzie Olsztyna) Pan Gornowicz, generalnie nie potrafili odpowiedzieć na kilka pytań, a naszym zdaniem powinni to potrafić.

Do takiego sprawozdania powinni się przygotować, i albo są niekompetentni,  albo świadomie nie chcieli na pytania odpowiedzieć aby Senat „KLEPNĄŁ” sprawozdanie.

Oczywiście jak Państwo się domyślacie SENATOROWIE, zaakceptowali bez zadawania pytań sprawozdanie. Natomiast pytania zadawane przez Związek Prawda, traktowali jako łamanie dobrych obyczajów.

Doszło nawet do tego, że Majestat Rektora Przyborowskiego zarzucił Prawdzie KŁAMSTWO!!!

Ale co tam, skoro można złamać prawo zwalniając chronionego związkowca, to co za problem powiedzieć, że ktoś kłamie a następnie nie dać możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie!

OT ZWYKŁE POCZUCIE SPRAWIEDLIWOŚCI ELIT POD GRONOSTAJEM!

1.       Ile wynosiła subwencja w 2021 r. i w 2022 r.

2.       Z jakich przyczyn ostatnia subwencja była niższa?

3.       Jakie działania podjęto w celu zwiększenia subwencji?

4.       Jakie czynniki wpłynęły na uzyskanie zysku netto w kwocie 30 mln zł?

5.       Co spowodowało zmniejszenie funduszy podstawowych?

6.       Czy amortyzacja stanowi realnie poniesiony w danym roku wydatek, czy jedynie zapis księgowy wpływający wyłączenie na bilans nie zaś na wysokości posiadanych środków?

7.       Jakie zyski przyniosły uczelni powołane przez nią spółki, w formie dywidendy, umów dzierżawy etc.?

8.       Jakie zyski przekazały na rzecz uczelni jej fundacje, np. z tytułu czynszów za dzierżawy i najmy etc.?

9.       Jakich środków dotyczy pozycja obejmująca wykup obligacji za 18 mln zł w 2022 r.?

10.   W  jakiej wysokości UWM otrzyma odsetki od przetrzymywanej przez Państwa kwoty otrzymanej subwencji przeznaczonej na regulację płac?

11.   Z jakich tytułów uczelnia i jakich zdarzeń uczelnia zapłaciła (ujęła w bilansie) kwotę ponad 41 tys. zł w pozycji: odszkodowania, kary, grzywny?

12.   Jakie organy są na uczelni organami zarządzającymi?

13.   Ile rektor oraz członkowie kolegium rektorskiego otrzymali wynagrodzenia, dodatków wynagrodzenia i innych składników łącznie z wypłatami z zysku?

14.   Czy podmiotami powiązanymi są fundacje i spółki?

15.   Jakie umowy zostały zawarte z tymi podmiotami i na jakie kwoty?