NEGOCJACJE PŁACOWE

PRAWDA O UWM

W dniu 9 maja 2023 roku na zaproszenie Uczelnianej Organizacji SOLIDARNOŚĆ, odbyło się spotkanie dotyczące jak to określił zapraszający, wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie wypłaty pieniędzy, uzyskanych z Ministerstwa, a przeznaczonych na podwyżki płac.

Prawda przedstawiła, swoje dotychczasowe stanowisko, wszak z lekką zmianą, że na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że pieniądze naszym zdaniem powinny przynosić zysk z oprocentowania (przypominamy, iż mówimy o zamrożonej kwocie w wysokości około 23 milionów), to kwota podwyżki „na rękę” dla każdego pracownika powinna wynosić już 700 złotych.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Solidarności, widać było, że przewartościowali swoje stanowisko w sprawie podpisanego już porozumienia i jak zrozumieliśmy, podejmują bardzo intensywne działania w sprawie nakłonienia JEGO EMINENCJI do podjęcia negocjacji w sprawie podwyżki, poważnej podwyżki płac. BRAWO!!!

W pewnym momencie zadziwił nas Prezes ZNP, ponieważ zaproponował podwyżkę w wysokości 1000 złotych dla pracownika. Delegacja PRAWDY nieomal dostała zawału serca słysząc takie propozycje, ale prosimy się nie niepokoić, po kryjomu łyknęliśmy po białej „porcji” tabletek i oczywiście jako PRAWDA inicjatywę poparliśmy, w całej rozciągłości. Nie wiemy jak Pan Jacek wytłumaczy się z tego kroku przed MAJESTATEM? Przewidując w tej sytuacji „ruch MAJESTATU” w kierunku  wyrzucenia go z pracy, jak przewodniczącego PRAWDY Andrzeja Adamowicza, to mając przetarte ścieżki walki  w Sądzie, deklarujemy jego czynną obronę aż do końca naszego lub MAJESTATU.

Oczywiście znalazł się wybitny przedstawiciel, konkurencyjnego związku, który wcześniej podjął się analizy STAUTU PRAWDY, kwestionując możliwość funkcjonowania w UNIWERSYTECIE, wyrzuconego bezprawnie z pracy Przewodniczącego PRAWDY. Ale nie podjął się analizy, bezprawności działania chronionego prawem związkowca, przez jego mocodawcę.

Ten człowiek zajdzie daleko, ACH TA ODWAGA!!!

Spotkanie zakończyło się nieformalną konkluzją, że heroldowie zaniosą MAJESTATOWI informację, że bez rozpoczęcia formalnych NEGOCJACJI, nie ma rozmów o wypłatach podwyżek na przyjętym, żenująco niskim poziomie.

DOŚĆ OSZUKIWANIA, KŁAMSTWA, PONIŻANIA             I             DYSKRYMINACJI!!!