REKTOR W SĄDZIE

PRAWDA O UWM

Nieograniczona władza  w rękach ograniczonych ludzi zawsze prowadzi  do okrucieństwa.

Dawid Mitchell „Atlas chmur”

ZAPRASZAMY !!!

NA ROZPRAWĘ SĄDOWĄ W DNIU 22 MAJA 2023 ROKU

O GODZINIE 8.40

W SALI 123

W SĄDZIE REJONOWYM W OLSZTYNIE PRZY ULICY DĄBROWSZCZAKÓW 44