PRAWDA O UWM

Defibrylator

TERMIN ZOSTAŁ

WYZNACZONY

Izabela Bagińska 

do

Szanowni Przedstawiciele Związków Zawodowych,

Na polecenie Jego Magnificencji Rektora prof. Jerzego Przyborowskiego

zapraszam na negocjacje

w sprawie podziału środków przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podwyżki, którego

termin został wyznaczony  

na dzień 2 czerwca 2023 r. (piątek) o godzinie 9:00 w Sali 102 w Rektoracie.

Z poważaniem

Izabela Bagińska