Prawda o UWM

PRAWDA O NEGOCJACJACH PŁACOWYCH

Negocjacje płac powinny być prowadzone w atmosferze szacunku i równości. Reprezentowanie pracowników przez związki zawodowe jest fundamentalnym elementem demokracji uczelni. Wszyscy powinni zrozumieć, że związki są niezależnym organem, którego głównym zadaniem jest ochrona praw pracowników, a nie narzędziem do manipulacji w rękach administracji uczelni.
Pracodawca reprezentowany w Naszej uczelni przez rektora, jest wyposażony w liczne administracyjne i finansowe regulacje, nie oznacza to jednak, że może on manipulować i dzielić społeczność akademicką po to, by narzucić swoją wolę.
Podejście rektora wskazuje na niezdrowe podejście do zarządzania i negocjacji. Przypisywanie związkom zawodowym negatywnych cech lub sugerowanie, że są kierowane przez ciemne siły „mocodawców” jest niewłaściwe i szkodliwe.
Jednym z najważniejszych aspektów nauki akademickiej jest szacunek do różnorodności myśli i zdolność do prowadzenia otwartych, uczciwych dyskusji. Rektor, który ignoruje te zasady, ryzykuje utratę zaufania społeczności akademickiej.
Uniwersytet to miejsce, gdzie powinny przeważać wartości demokratyczne i szacunek dla różnorodności, a nie autorytaryzm. Każda próba przekształcenia Uniwersytetu w instytucję autorytarną powinna być stanowczo odrzucona przez całą społeczność akademicką.

Kalendarz i tabela negocjacji płacowych pozwoli ocenić propozycje płacowe pracodawcy oraz stanowiska związków zawodowych Naszej uczelni.