Akademia Kopernikańska

W dniu trzeciego października 2023 odbyła się uroczysta inauguracja roku w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie. To fantastyczna inicjatywa, która przypomina nam o naszych tradycjach, korzeniach związanych z naszym wybitnym przodkiem Mikołajem Kopernikiem. To ogromna szansa dla naszego regionu na rozpoznawalność na arenie międzynarodowej nauki. Jednocześnie  to okazja do pojednania w imię ponad czasowych wartości nadziei, miłości, wiary w prawdę oraz sprawiedliwość społeczną, pomimo różnic np. w poglądach, przynależności etnicznej itp. Bo na straży stoi nasz mentor  Mikołaj Kopernik, który swoją postawą uświadomił nam, że  godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela, która jest  nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych (KRP).

Gratulujemy i wspieramy.