POGOŃ ZA LISEM

Do naszej redakcji dotarło dziś pełnomocnictwo kandydatki na rektora

Pani prof. dr hab. n. med. Joanny Wojtkiewicz.

Pani Wojtkiewicz, wyżej wymienionym dokumentem, na stanowisko Szefa Sztabu Komitetu Wyborczego, powołuje Andrzeja Bronisława Adamowicza.

W tej sytuacji wiemy, mamy gwarancję,  że MAJESTAT,  nie jest w stanie „kupić”

Pani prof. dr hab. n. med. Joanny Wojtkiewicz

obietnicą objęcia stanowiska Prorektora UWM.

Skończył się również czas pogoni za zającem lub króliczkiem, którym miałaby być

Pani prof. dr hab. n. med. Joanny Wojtkiewicz.

Doktorze habilitowany Majestacie profesorze uczelniany, mamy wrażenie, że zaczęło się polowanie, nazywane pogonią za lisem. Niestety to polowanie dla lisa kończy się źle.

SZCZERZE PANU WSPÓŁCZUJEMY!

ALE Z TEJ SYTUACJI JEST WYJŚCIE!

WYCOFA SIĘ PAN Z POLOWANIA!

OCALI PAN PIĘKNY RUDY CHWOST LUB DZYNDZEL!!!