SPRAWIEDLIWOŚĆ WEDŁUG

PANA PRZYBOROWSKIEGO

Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Olsztynie rozpatrywano apelację.

Ogłoszenie wyroku odbędzie się 6 marca godzina 13, sala 224. 

Nasz kolega od lat jest nękany przez rektora Przyborowskiego za wzorowe działanie związkowe w obronie naszych praw pracowniczych.

Postępowaniu sądowemu oraz zachowaniu prawniczki reprezentującej UWM mgr Izabeli Bagińskiej przyglądała się Kandydatka na rektora Pani prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz.

Podsłuchaliśmy, że Pani Kandydatka na rektora, była zmartwiona tym, że nie ma dialogu, chęci mediacji w celu wyjaśnienia konfliktu i polubownego rozwiązywania spraw pracowniczych.

Pracownik został zwolniony z pracy ze względu na jego zaangażowanie w działalność związkową, dlatego został zmuszony podjąć kroki prawne w celu ochrony swoich praw. Jeśli pracownik jest wzorowy, jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, a przyczyną zwolnienia było zaangażowanie się w działalność związkową, to taką sytuacje można by uznana za przypadek dyskryminacji związkowej lub naruszenia praw pracowniczych. W wielu krajach prawo pracy chroni pracowników przed takim rodzajem dyskryminacji i nielegalnego zwolnienia z powodu zaangażowania w działalność związkową. W Polsce, na przykład, Kodeks pracy przewiduje ochronę przed zwolnieniem z pracy z powodu działalności związkowej. Artykuł 10 Kodeksu pracy mówi, że każdy pracownik ma prawo do podejmowania działań w obronie swoich praw oraz interesów zbiorowych pracowników, w tym do przystępowania do związków zawodowych i działalności w nich.

Jeśli dochodzi do zwolnienia związanego z działalnością związkową, pracownik może podjąć kroki prawne w celu obrony swoich praw. W takich przypadkach warto:

Skonsultować się z prawnikiem: Skorzystaj z porady prawnika specjalizującego się w prawie pracy, aby uzyskać profesjonalną ocenę sytuacji i dowiedzieć się, jakie kroki podjąć.

Zgłosić sprawę do inspekcji pracy: W niektórych przypadkach można zgłosić sprawę do lokalnej inspekcji pracy, która może prowadzić dochodzenie w sprawie naruszeń praw pracowniczych.

Skorzystać z pomocy związku zawodowego: Wiele związków zawodowych oferuje wsparcie i pomoc prawną swoim członkom w przypadku sporów z pracodawcą.