Jakiś czas temu

Jakiś czas temu Panu dr hab. Jerzemu Przyborowskiemu Rektorowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA, zadał pytanie o poniższej treści:

„Proszę o uzasadnienie różnego traktowania przez Pana pracowników chcących zostać profesorami uczelni znajdujących się w tej samej sytuacji.

Dlaczego w sprawie Pani dr hab. Justyny K we wrześniu 2022 r. uznał Pan, że jej opracowanie pt. „Orzekanie przepadku przedmiotów i korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w postępowaniu karnym” opublikowane w pracy zbiorowej pt. Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa, red. E. Guzik-Makaruk (Warszawa 2012) stanowi wykonawstwo w projekcie o nr N N110 104935 i zaproponował Pan Pani dr hab. Justynie K umowę o prace na czas nieokreślony na etacie prof. UWM, a dlaczego w takiej samej sprawie Pani dr hab. Moniki K, która w tej samej pracy zbiorowej ma opracowanie pt. „Regulacje regionalne i uniwersalne w zakresie pozbawiania sprawców owoców przestępstwa” nie uznaje Pan teraz wykonawstwa w projekcie o nr N N110 104935 i nie zaproponował Pan Pani dr hab. Monice K jakiejkolwiek umowy o prace na etacie prof. UWM?

Zachodzi obawa, że w tym przypadku doszło do dyskryminacji w zatrudnieniu, na którą Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA musi zareagować.”

Podobno, Magnificencja nawet odpowiedział w swojej łaskawości, informując, że w związku z tym, że nie traktuje Niezależnego Związku Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA, jako zakładowej organizacji związkowej, której nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej – ODMÓWIŁ UDZIELENIA ŻĄDANEJ INFORMACJI.

Czy ta klątwa zesłana  na PRAWDĘ przez REKTORA do dziś nie została zdjęta?

PANIE REKTORZE PROSIMY SIĘ ŚPIESZYĆ – 21 MARCA SIĘ ZBLIŻA MOŻE PAN NIE ZDĄŻYĆ!!!