WEDŁUG NAS

TEN SMRÓD

TO …  !

Jak stoi w prawie pisanym nauczyciel akademicki nie może uchybiać godności zawodu.

Jest taki jeden nauczyciel UWM (zresztą najwyższego szczebla), który jest rajcą miejskim Olsztyna, a nawet wdrapał się tam na szczyty lokalnej polityki i rządzi komisją budżetu i finansów. Jak każdy radny składa oświadczenia majątkowe, a tam możemy wyczytać, że od 2021 r. otrzymuje regularną emeryturę z ZUS.

https://umolsztyn.bip.gov.pl/fobjects/download/1262432/m-gornowicz-za-rok-2021-pdf.html

Odejściu Prorektora towarzyszy akademia, peany, dyplomy, kwiaty, koniaki, woda kolońska a w tym przypadku odbyło się to podejrzanym cichcem. Zapytaliśmy nasz światły MAJESTAT, kiedy minister finansów odszedł na zasłużony odpoczynek, no i jaką zgolił odprawę. Otrzymaliśmy informację publiczną z 9 stycznia 2024 r., że Prorektor „rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę w dniu 28 sierpnia 2020 r.”, kasując za to jeszcze  25.200 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście). Dodamy tylko, że czując się znudzony emeryturą po jednym dniu wrócił z powrotem do pracy, co przy zarobkach prawie 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy) za rok 2020 nie powinno nikogo dziwić.

Wiedza przekazana przez MAJESTAT jest oficjalna, tzn. pewna. Coś innego mówi oświadczenie majątkowe radnego M. G. za 2020 r.

https://umolsztyn.bip.gov.pl/fobjects/download/1007847/m-gornowicz-za-2020-rok-pdf.html

Dochodów z emerytury nie ma żadnych. Chyba nie odchodzi się na emeryturę tylko dla odprawy, a nawet jeśli tak to co z emeryturą za ten jeden dzień. Nie jesteśmy w stanie tego odgadnąć ale jest przecież CBA, które kontroluje oświadczenia majątkowe. Tam zasięgniemy języka. Nie chodzi też o drobne, czyli marną dywidendę z funduszu inwestycyjnego. Bo tu idzie o godność, godność MAJESTATU!

MAJESTAT nie może się mylić w swej prawdomówności!

a WICEMAJESTAT?

Może to jednak nie WICEMAJESTAT ale sam MAJESTAT.

Ktoś tu kłamie i to  u r z ę d o w o!

I co z tą godnością zawodu nauczyciela akademickiego, to oczywiście dotyczy innych, nam, przyjmijcie to wreszcie do wieśniackich głów, MAJESTATOM można więcej…