OSKARŻENI,

NIE MYLIĆ Z OBWINIONYMI,

NIGDY NIE ISTNIELI W UWM

DO PIEKŁA!!!

W związku z tym, że 4 marca 2024 roku, w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, ma zapaść  wyrok w sprawie oskarżonych Jana G. i jego żony Joanny Ś., spodziewamy się wielu medialnych publikacji na ten temat, które będą zmierzały do naruszenia dobrego imienia MAJESTATU.

W związku z powyższym, popieramy poniższe oświadczenie (wydane kilka lat temu) a dodatkowo ze swojej strony chcemy dodać, że ci państwo, podstępem wdarli się w nasze szeregi i są wysłannikami związku zawodowego (wiadomo jakiego), który od kilku lat „ZAMACHIWUJE SIĘ”, mówiąc prawdę aby zdyskredytować MAJESTAT.

A w tym miejscu należy dodać, iż osoby, które uczestniczyły w imprezach organizowanych przez Jana G. i jego żonę Joannę Ś., były tylko łudząco podobne do majestatu i jego świty. Stanowczo dementujemy informacje, że bywał tam majestat i jego świta, co więcej majestat, nigdy nie widział i nie poznał oskarżonych!

JESZCZE RAZ OŚWIADCZAMY DOBITNIE, ŻE OSKARŻENI, NIE MYLIĆ Z OBWINIONYMI, NIGDY NIE ISTNIELI W UWM, A KTO TWIERDZI INACZEJ JEST WROGIEM MAJESTATU I WICEMAJESTATU!!!

„Z całą mocą podkreślamy, że szeroko komentowana działalność w/w osób w żadnym stopniu i na żadnym poziomie organizacyjnym nie miała i nie ma związku z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pomijając fakt, że w/w osoby były pracownikami Uniwersytetu, jednak popełnione przestępstwa będące podstawą oskarżenia, nie mają z nami nic wspólnego.

Niestety, obserwujemy insynuacje i próby powiązania nielegalnej działalności oskarżonych osób z naszą Uczelnią, co jest świadomym działaniem godzącym w dobro i wizerunek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zwracamy się zatem z apelem o zaprzestanie tego typu praktyk medialnych.

Będziemy się temu sprzeciwiać, korzystając z należnych nam praw.

Zasady funkcjonowania naszej Uczelni są transparentne. Jeśli pojawiłyby się jakieś wątpliwości z państwa strony, udzielimy Państwu wszelkich i wyczerpujących informacji na wskazane zagadnienia. Apelujemy o niekreowanie faktów medialnych.”

PODŁOŚĆ LUDZKA WOBEC MAJESTATU NIE ZNA GRANIC!

I TO TYLE NA DZIŚ!

UFF!