Spotkania z Kandydatką już nie są Passe?

Dziś spotkania z Kandydatką na Rektora UWM zostały odczarowane. W czasie przeznaczonym przez Kandydatkę dla pracowników Szkoły Zdrowia Publicznego zjawił się też Pan Profesor Mirosław Gornowicz, z którym Kandydatka wymieniła kilka zdań, a na końcu za zgodą Pana Prorektora utrwaliła spotkanie na widocznym zdjęciu.

Dzięki Panu Prorektorowi spotkania z Naszą Kandydatka nie są już Passe. A można też zadać pytanie, czy Pan Profesor Mirosław Gornowicz poleca Kandydatkę?

Niezależnie od odpowiedzi, dziękujemy Panu Prorektorowi za czynny udział w spotkaniu wyborczym.