Dlaczego nie będzie debaty kandydatów do stanowiska rektora UWM?

Wszystkie poprzednie wybory rektora na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim poprzedzała debata twarzą w twarz kandydatów do tego najważniejszego stanowiska. Po raz pierwszy w historii tego uniwersytetu, taka debata się nie odbędzie.

Kończąc spotkanie prof. Joanny Wojtkiewicz z pracownikami UWM w bibliotece uniwersyteckiej 8 marca, jej pełnomocnik Andrzej Adamowicz powiedział:
„Korzystając z obecności na spotkaniu pana Dąbrowskiego, przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, chcę poinformować, że pani prof. Wojtkiewicz chce debaty z panem rektorem. Pan przewodniczący twierdzi, że debata nie może się odbyć, bo nie odpowiedzieliśmy na maila w dniu wczorajszym (7 marca), czy wyrażamy chęć na odbycie takiej debaty. My cały czas podtrzymujemy chęć do odbycia takiej debaty i namawiamy pana przewodniczącego, by komisja zorganizowała taką debatę dwóch kandydatów.

Po spotkaniu zapytałem przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. Marcina Dąbrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji, dlaczego debata nie może się odbyć?

– Bo kandydatka nie wyraziła zgody – odpowiedział przewodniczący. – Wysłaliśmy zapytanie, czy pani profesor jest zainteresowana debatą i nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jak było naprawdę można przekonać się samemu czytając korespondencje mailową na ten temat.

Przewodniczący UKW do prof. Joanny Wojtkiewicz, środa 6 marca godz. 10:31 Szanowna Pani Profesor,
w załączeniu przesyłam skan pisma.

z wyrazami poważania
Marcin Dąbrowski

Odpowiedź prof. Joanny Wojtkiewicz 7 marca 2024 10:13

Szanowny Pan
Marcin Dąbrowski
Przewodniczący UKW

Szanowny Panie, bardzo dziękuję za informację dotyczącą chęci zorganizowania debaty Kandydatów na Rektora UWM.
Prosimy o czytelne informacje dotyczące formuły spotkania.
W związku z tym, że Pan Piotr Szauer, jest nieobiektywny, nie zgadzamy się na jego udział w debacie jako moderatora.
Panie Przewodniczący, jeszcze raz prosimy o propozycje formuły debaty.
Chcę Pana poinformować, że posiadam ustne pełnomocnictwo, do podejmowania wszelkich działań związanych z WYBORAMI NA REKTORA PANI PRO. DR HAB. N. MED. JOANNY WOJTKIEWICZ.
Z poważaniem

Andrzej Adamowicz

Odpowiedź przewodniczącego, czw., 7 mar 2024, 12:27

Szanowni Państwo,
udzielenie ustnego pełnomocnictwa nie jest wystarczające. W pełni aktualne pozostają wymagania odnoszące się do tego typu dokumentu, wskazane w wiadomości z 6 lutego 2024 r.
Pragnę poinformować, że Pan Piotr Szauer jest pełnoprawnym członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej wybranym przez Senat UWM. Podczas pracy w UKW wykazał się wysokimi kompetencjami i bezstronnością wobec obojga Kandydatów. Nie mamy podstaw do uznania że jest osobą nieobiektywną. Jeżeli posiadacie Państwo wiedzę lub informacje, które świadczyłby o braku obiektywizmu proszę o ich przedstawienie.

Na chwilę obecną UKW nie podjęła żadnej decyzji w zakresie zasad i formuły debaty. W pierwszej kolejności zwróciliśmy się do obojga Kandydatów z pytaniami, czy chcieliby, aby UKW zorganizowała takie przedsięwzięcie, czy pragną wziąć w nim udział oraz o wskazanie dat.
z wyrazami poważania
Marcin Dąbrowski
Przewodniczący UKW

Odpowiedź prof. Joanny Wojtkiewicz czw., 7 mar 2024, 13:18
Dzień dobry,
Przesyłam pisemne pełnomocnictwo
Z wyrazami szacunku
JW

Na stronie UKW nie podano terminów spotkań z wyborcami prof. Wojtkiewicz  na wydziałach UWM. Nie ma też listy z nazwiskami osób wybranych na elektorów.

Adam Socha