KOMUNIKAT

Marzenia się nie spełniają Marzenia się spełnia!!!

W ubiegły czwartek 18 kwietnia 2024 roku, spotkali się związkowcy z UWM, aby rozmawiać na temat podwyżek pensji pracowniczych.

W przyjacielskiej atmosferze, przedstawiciele NZZP UWM w Olsztynie PRAWDA, stwierdzili, że nie podpiszą cząstkowego porozumienia dotyczącego tylko podwyżek dla nauczycieli akademickich, ponieważ takie rozwiązanie, osłabia związkowe możliwości negocjacyjne z Pracodawcą.

PRAWDA zaproponowała projekt porozumienia kompleksowego dotyczącego wszystkich pracowników.

W zaproponowanym porozumieniu zawarto  rozwiązanie dla nauczycieli. Natomiast w dalszej części zaproponowano podwyżkę do pensji dla nie nauczycieli w wysokości tylko                             

1250 złotych dla każdego z pracowników.

Już  będzie wiedział!!!