KOMUNIKAT PRAWDY

Na dzień 6 czerwca 2024 roku, na godzinę 9.00, reprezentujący pracodawcę Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, jego zastępca prorektor Mirosław Goronowicz, zarządził swoje spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac.

Do dnia dzisiejszego Związek Nauczycielstwa Polskiego, popiera niekorzystną dla pracowników NNA propozycję pracodawcy. Jesteśmy tym stanowiskiem zadziwieni, ponieważ przedłuża to wypłatę pieniędzy dla wszystkich pracowników.

W tym momencie apelujemy do władz uczelnianych ZNP, stańcie w końcu po stronie najbiedniejszych pracowników, chociaż raz!!! 

Propozycja Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA brzmi 1250 złotych do wynagrodzenia zasadniczego dla NNA.

Uważamy, że realnie pensje mogą być podniesione bezpiecznie dla budżetu do 1500 złotych do wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika .

PANIE PRACODAWCO JERZY ANDRZEJU PRZYBOROWSKI GWARANTUJEMY, ŻE NIE PRZEKROCZYMY GRANICY 1500 ZŁOTYCH DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKA NNA !!!