ZŁO I KŁAMSTWO.

NAJJAŚNIEJSZY MAJESTAT, w swojej wypowiedzi mija się z prawdą.

Najprawdopodobniej JEGO przedstawiciele biorący udział w negocjacjach, albo nie mówią mu prawdy,

lub wprowadzają go w błąd, świadomie, by Go skompromitować jako nieudolnego szefa,

który przez około pół roku nie potrafi załatwić prostego problemu.

W tym miejscu informujemy, że Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA, od około miesiąca popiera rozwiązanie zaproponowane przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

A 1250 złotych to jak mówi MIROSŁAW, to prehistoria!!! 

Rektor UWM źródło UWM FM