MANY MANY MANY

BLISKO LUDZI

Dochody uzyskane w grudniu 2023

roku przez członków Rady Rektorskiej oraz

JM Rektora UWM.

Poniżej przedstawiamy informację o wynagrodzeniu brutto uzyskanym tylko w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

1) dr. hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – 32.113,40 zł;

2) dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – 24.969,00 zł;

3) prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – 27.887,60 zł;

4) prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – 20.306,00 zł;

5) dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – 24.334,40

6) prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – 31.193,72 zł;

7) dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM – 22.691,33 zł;

8) prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik – 20.425,51 zł;

9) prof. dr hab. Iwona Bogacka – 20.867,82 zł

10) dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM – 25.738,66 zł

11) prof. dr hab. Mariusz Rutkowski – 19.258,15 zł;

12) prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – 19.612,80 zł;

13) dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – 18.450,29 zł;

14) prof. dr hab. Adam Doliwa – 18.849,00 zł

15) prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – 26.883,37 zł;

16) dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM – 22.560,06 zł;

17) dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM – 19.777,60 zł;

18) prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz – 21.344,07 zł;

19) prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – 18.092,61 zł;

20) dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM – 20.418,40 zł;

21) prof. dr hab. Benedykt Błoński – 18.790,40 zł;

22) dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM – 17.966,00 zł;

23) dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM – 20.505,02 zł;

24) dr Jacek Mrozek – 15.280,68 zł;

25) dr Marcin Radziłowicz – 12.074,62 zł;

26) prof. dr hab. Mariusz Stolarski – 30.166,75 zł;

27) dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM – 18.073,73 zł;

28) prof. dr hab. Nina Smolińska – 18.375,09 zł;

29) dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM – 14.071,20 zł;

30) mgr inż. Bogusław Stec – 27.755,00 zł;

31) mgr Agnieszka Choma-Meus – 16.730,63 zł;

32) mgr Izabela Bagińska – 16.039,22 zł.

JEST CO ŚWIĘTOWAĆ!!!