WZNIEŚ BŁAGANIE O

SPRAWIEDLIWOŚĆ

ROBOLU

UWAGA!
Pod pojęciem robol mieszczą się również NAUCZYCIELE AKADEMICCY, którzy mają żenujące zarobki a generalnie wszyscy CI którzy nie zostali dopuszczeni do RODZINY

Za chwilę reprezentujący Rektora Jerzego Andrzeja Przyborowskiego (bo sam się brzydzi spotykać z hołotą związkową zwłaszcza z PRAWDY), Prorektor Mirosław Gornowicz ogłosi, że jego prawnicy, prawnicy światowej sławy, uzasadnią, że negocjowanie propozycji porozumienia, które przedstawia PRAWDA jest niezgodne z prawem „i przepisami przeciwpożarowymi”.

Szanowny Panie Rektorze, plunie Pan na prawo, ma Pan zawsze wyjście, zastosowane  przy podwyżkach w 2022 roku.

Teraz już będzie trzech a nie dwóch sygnatariuszy .

Pana wybitna prawniczka uzasadni wszystko i nawet sąd adwokacki stwierdzi, że robiła wszystko aby zadowolić MAJESTAT  a w związku z tym nie naruszyła zasad etyki, łamiąc prawo.

No cóż jaki REKTOR,

TACY PRAWNICY I TAKA ETYKA!!!

!

30.06.2024

Dochody brutto uzyskane w grudniu 2023 roku,

tylko w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przez

MAJESTAT I WICEMAJESTAT:

1) dr. hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM –

32.113,40 zł;

2) dr. hab. Mirosława Gornowicza, prof. UWM –

24.969,00 zł.

Jeszcze ważna informacja:

Nowa najniższa krajowa pensja od 1.07.2024 roku będzie wynosiła 4300 zł.

TO JUŻ OD JUTRA!!!

kalkulacje NSZZ Solidarności, które poparliśmy

BLISKO LUDZI

Dochody uzyskane w grudniu 2023

roku przez członków Rady Rektorskiej oraz

JM Rektora UWM.

Poniżej przedstawiamy informację o wynagrodzeniu brutto uzyskanym tylko w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

1) dr. hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – 32.113,40 zł;

2) dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – 24.969,00 zł;

3) prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – 27.887,60 zł;

4) prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – 20.306,00 zł;

5) dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – 24.334,40

6) prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – 31.193,72 zł;

7) dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM – 22.691,33 zł;

8) prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik – 20.425,51 zł;

9) prof. dr hab. Iwona Bogacka – 20.867,82 zł

10) dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM – 25.738,66 zł

11) prof. dr hab. Mariusz Rutkowski – 19.258,15 zł;

12) prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – 19.612,80 zł;

13) dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – 18.450,29 zł;

14) prof. dr hab. Adam Doliwa – 18.849,00 zł

15) prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – 26.883,37 zł;

16) dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM – 22.560,06 zł;

17) dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM – 19.777,60 zł;

18) prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz – 21.344,07 zł;

19) prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – 18.092,61 zł;

20) dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM – 20.418,40 zł;

21) prof. dr hab. Benedykt Błoński – 18.790,40 zł;

22) dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM – 17.966,00 zł;

23) dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM – 20.505,02 zł;

24) dr Jacek Mrozek – 15.280,68 zł;

25) dr Marcin Radziłowicz – 12.074,62 zł;

26) prof. dr hab. Mariusz Stolarski – 30.166,75 zł;

27) dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM – 18.073,73 zł;

28) prof. dr hab. Nina Smolińska – 18.375,09 zł;

29) dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM – 14.071,20 zł;

30) mgr inż. Bogusław Stec – 27.755,00 zł;

31) mgr Agnieszka Choma-Meus – 16.730,63 zł;

32) mgr Izabela Bagińska – 16.039,22 zł.

JEST CO ŚWIĘTOWAĆ!!!

DZIAŁANIA ODDOLNE WEDŁUG

JERZEGO ANDRZEJA PRZYBOROWSKIEGO

Nasz ulubiony Majestat Jerzy Andrzej Przyborowski, wydał w dniu 10.06.2024 r, komunikat, jednocześnie przesłał nam listy z podpisami naszych pracowników, którzy wolą otrzymywać mniejszą podwyżkę pensji, niż ta którą proponuje NZZP UWM PRAWDA.

Takie oświadczenia pracowników nas bardzo cieszą, ponieważ im mniejsza liczba ludzi do wyższych podwyżek pensji, tym większa szansa na uzyskanie proponowanych wyższych podwyżek dla tych pracowników, którzy uważają inaczej.

Apelujemy do wszystkich, zwłaszcz pracowników NNA, którzy chcą otrzymać podwyżki preferowane przez PANA REKTORA JERZEGO PRZYBOROWSKIEGO i wspierającego go ZNP.

Przesyłajcie nam deklaracje z chęcią otrzymania podwyżki w wysokości niższej, przyczyni się to niewątpliwie do szybkiego zakończenia negocjacji. 

Imponująca liczba podpisów podobno ponad 1000 wprawiła nas w podziw i osłupienie. Gdybyśmy byli łatwowierni, to z miejsca, powinniśmy jako grzesznicy udać się do LURDES albo chociaż do Gidetrzwałdu, z prośbą o przebaczenie grzechów oraz pokutę.

Ale w związku z tym, że majestat nauczył nas przez wiele lat, że jego słowom i działaniom należy się bardo przyglądać, zakładając z zasady, że coś może jest nie tak, postanowiliśmy chwilę zaczekać.

I wyszło szydło z worka.

Nasi pracownicy informowali nas, że byli zmuszani do podpisywania, „dobrowolnego apelu” dyskredytującego związki zawodowe SOLIDARNOŚĆ i PRAWDĘ.

PRAWDA mając swoje doświadczenia z obłudą eminencji, formalnie nie reaguje na tego typu działania, wiedząc o insporacji pochodzącej z pałacu.

Nasi koledzy związkowcy z SOLIDARNOŚCI, poczuli się zobowiązani, do publicznego zaprotestowania przeciw obłudzie.

Z oceną zaprezentowaną przez SOLIDARNOŚĆ utorzsamiamy się w całości, popieramy ją, gratulujemy odwagi i jednocześnie przestrzegamy:

ZAPŁACICIE ZA TO,

ZEMSTA BĘDZIE DOKUCZLIWA I „KRWAWA”!!!

Panie Jerzy Andrzeju Przyborowski, wiele lat Pan nas poniżał i kantował, „dając pieniądze swoim”, to już jest historia!

Za chwilę

„POPROSIMY PANA O WYTŁUMACZENIE SIĘ Z TYCH DZIAŁAŃ!!!

Poza nawiasem, może tym tematem zajmą się media UWM z Panem Redaktorem Piotrem Szauerem, na czele???

Panie Piotrze oczywiście żartowaliśmy.

PONOWNIE NA STRONIE UWM FM

KŁAMSTWA

NA TEMAT NEGOCJACJI PŁACOWYCH

„25.05.2024 – Obrady Senatu UWM ponownie zdominowała dyskusja o blokowaniu podwyżek przez związki zawodowe NSZZ „Solidarność” UWM oraz NZZP UWM “Prawda” nadal blokują wypłatę przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kwoty przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni. Temat ten zdominował majowe obrady Senatu UWM. Posłuchajcie naszej relacji!

Przyborowskiego senat PODWYŻKI PRZYBOROWSKI

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer.”

OTO SZACUNEK DLA PRACOWNIKÓW

ze strony pracodawcy, przez informowanie o tym, że Niezależny Związek Zawodowy PRAWDA blokuje podwyżki oraz wypłatę pieniędzy z ostatniej ministerialnej puli.

Informujemy, że Pan redaktor Piotr Szauer jest tubą nie Uniwersytetu a tylko swojego pracodawcy i już któryś raz mija się z rzeczywistością. 

INFORMUJEMY!!! ŻE NZZP UWM „PRAWDA”

jest gotów choćby dziś, podpisać porozumienie z kwotą podwyżki dla NNA w wysokości 1250 złotych. 

Panie redaktorze a może by tak porozmawiał Pan, nie tylko ze swoją wyrocznią ale chociaż raz na osiem lat z przedstawicielami związków zawodowych (osiem lat dotyczy PRAWDY, ponieważ w UWM tyle czasu funkcjonujemy).

NASZA NAJJAŚNIEJSZOŚĆ również pozwala sobie w swojej wypowiedzi na inwektywy, że pieniądze należą do całej społeczności a nie tylko do związkowców, czym sugeruje, przywłaszczanie przez związkowców tych pieniędzy.

Panie Rektorze Przyborowski, za tą wypowiedź prosimy nie przepraszać PRAWDY!!!

Odpowiadamy PAN Ł…..…!!!

Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który przyjął zaproszenie na jubileusz UWM, na uroczystym posiedzeniu Senat UWM stwierdził własnymi „USTYMA”, że:

„Takie uczelnie i takie sukcesy mogą mieć miejsce tylko, jeżeli jest współpraca, zrozumienie, chęć wszystkich, ażeby coś budować” –

„To jest sukces i tych, którzy obecnie pracują na tej uczelni, ale i tych, którzy tę uczelnię tworzyli. To jest też sukces samorządów, administracji państwowej i parlamentarzystów”.

W pęłni podzielamy te słowa i uważamy, że faktycznie UNIWERSYTET, na krańcu Polski to coś ważnego i cennego.

Gdyby tylko jeszcze Pan minister zauważył, że przy dzieleniu tortu brak jest ludzi w kufajkach i filcach.

Otórz tak się składa, iż od jakiegoś czasu NAJJAŚNIEJSZA EMANACJIA UWM Jerzy Andrzej Przyborowski, na ważne uroczystości nie zaprasza przedstawicieli związków zawodowych, notabene jako członków tej ważnej instytucji z głosem doradczym.

Na zaszczyt zaproszenia do udziału w ŚWIĘCIE nie zasłużyli również członkowie RADY UCZELNI reprezentujący związki zawodowe.

No cóż, tak czasem bywa, że jak mówi odwieczne przysłowie mrówek: „Ci co stoją pod figurą diabła mają za skórą” (a to już lewicowcy powinni wiedzieć od „maleńkości i mieć to wyssane z mlekiem matki”. 

Panie ministrze, gdzie Pana serce, po lewej stronie?

WY lewicowcy, powtarzacie to ciągle a zwłaszcza w chwilach, gdy potrzebujecie wsparcia aby wywindować się na stanowiska np. do PARLAMENTU, lub jak obecnie do „ JEWROPARLAMENTU”?

Szanowny Panie Ministrze Wieczorek, czy razem z Pana Towarzyszem Marcinem Kulaskiem Wiceminister Aktywów Państwowych, nie macie poczucia niesmaku, że przyjmowaliście „MEDALJU”, od MAJESTATU, który o godzinie 8.25, czyli kilkadziesiąt minut wcześniej został skazany:

Rektor UWM Jerzy Przyborowski został uznany winnym wykroczenia polegającego na zwolnieniu z pracy przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Prawda” Pracowników UWM Andrzeja Adamowicza bez uzyskania zgody organizacji związkowej.

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie II Wydziału Karnego Katarzyna Kruszewska-Sobczyk, w poniedziałek 3 czerwca, skazała rektora na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł oraz obciążyła kosztami procesu i opłaty sądowej w kwocie razem 600 zł. Wyrok nie jest prawomocny. – cytat Debata Olsztyńska –

https://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/8679-rektor-uwm-ukarany-grzywna-z-zwolnienia-szefa-zwiazku-prawda-bez-zgody-jego-organizacjinajnowsze-slajd-kafelek.html”

Patrząc na powyższe zdjęcie, chyba jednak trzeba przyznać rację naszemu NAJAŚNIEJSZEMU MAJESTATOWI, że nie zaprosił do tego przecudnego grona motłochu w filcach i kufajce.

PRZECIEŻ WYGLĄDAŁOBY TO OHYDNIE!!! FUJ!!!

Aż nas wzięło na wymioty. A tak między nami, może TOWARZYSZE MINISTROWIE wpłyną na NAJJAŚNIEJSZEGO, może zafunduje po babeczce ze świeczuszką dla motłochu?

Panie Ministrze Kulasek powodzenia w wyborach, do EUROPARLAMENTU.

Gdyby Pan czasem odbierał telefony, to pewnie by Pan miał kilku wyborców więcej.

Znając Pana i tak pewnie sobie Pan poradzi – to szczęścia na nowej drodze i oczywiście szczęścia będącej w agonii olsztyńskiej lewicy!

Zdjęcia: UWM, DEBATA, GRAFINIA.PL