Komisja Rewizyjna

Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

„PRAWDA”

 

Komisja rewizyjna:

                                 Beata Semak-Kłos

                                 Grażyna Bujwid

                                 Robert Świderski