DZIAŁANIA ODDOLNE WEDŁUG

JERZEGO ANDRZEJA PRZYBOROWSKIEGO

Nasz ulubiony Majestat Jerzy Andrzej Przyborowski, wydał w dniu 10.06.2024 r, komunikat, jednocześnie przesłał nam listy z podpisami naszych pracowników, którzy wolą otrzymywać mniejszą podwyżkę pensji, niż ta którą proponuje NZZP UWM PRAWDA.

Takie oświadczenia pracowników nas bardzo cieszą, ponieważ im mniejsza liczba ludzi do wyższych podwyżek pensji, tym większa szansa na uzyskanie proponowanych wyższych podwyżek dla tych pracowników, którzy uważają inaczej.

Apelujemy do wszystkich, zwłaszcz pracowników NNA, którzy chcą otrzymać podwyżki preferowane przez PANA REKTORA JERZEGO PRZYBOROWSKIEGO i wspierającego go ZNP.

Przesyłajcie nam deklaracje z chęcią otrzymania podwyżki w wysokości niższej, przyczyni się to niewątpliwie do szybkiego zakończenia negocjacji. 

Imponująca liczba podpisów podobno ponad 1000 wprawiła nas w podziw i osłupienie. Gdybyśmy byli łatwowierni, to z miejsca, powinniśmy jako grzesznicy udać się do LURDES albo chociaż do Gidetrzwałdu, z prośbą o przebaczenie grzechów oraz pokutę.

Ale w związku z tym, że majestat nauczył nas przez wiele lat, że jego słowom i działaniom należy się bardo przyglądać, zakładając z zasady, że coś może jest nie tak, postanowiliśmy chwilę zaczekać.

I wyszło szydło z worka.

Nasi pracownicy informowali nas, że byli zmuszani do podpisywania, „dobrowolnego apelu” dyskredytującego związki zawodowe SOLIDARNOŚĆ i PRAWDĘ.

PRAWDA mając swoje doświadczenia z obłudą eminencji, formalnie nie reaguje na tego typu działania, wiedząc o insporacji pochodzącej z pałacu.

Nasi koledzy związkowcy z SOLIDARNOŚCI, poczuli się zobowiązani, do publicznego zaprotestowania przeciw obłudzie.

Z oceną zaprezentowaną przez SOLIDARNOŚĆ utorzsamiamy się w całości, popieramy ją, gratulujemy odwagi i jednocześnie przestrzegamy:

ZAPŁACICIE ZA TO,

ZEMSTA BĘDZIE DOKUCZLIWA I „KRWAWA”!!!

Panie Jerzy Andrzeju Przyborowski, wiele lat Pan nas poniżał i kantował, „dając pieniądze swoim”, to już jest historia!

Za chwilę

„POPROSIMY PANA O WYTŁUMACZENIE SIĘ Z TYCH DZIAŁAŃ!!!

Poza nawiasem, może tym tematem zajmą się media UWM z Panem Redaktorem Piotrem Szauerem, na czele???

Panie Piotrze oczywiście żartowaliśmy.

PONOWNIE NA STRONIE UWM FM

KŁAMSTWA

NA TEMAT NEGOCJACJI PŁACOWYCH

„25.05.2024 – Obrady Senatu UWM ponownie zdominowała dyskusja o blokowaniu podwyżek przez związki zawodowe NSZZ „Solidarność” UWM oraz NZZP UWM “Prawda” nadal blokują wypłatę przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kwoty przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni. Temat ten zdominował majowe obrady Senatu UWM. Posłuchajcie naszej relacji!

Przyborowskiego senat PODWYŻKI PRZYBOROWSKI

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer.”

OTO SZACUNEK DLA PRACOWNIKÓW

ze strony pracodawcy, przez informowanie o tym, że Niezależny Związek Zawodowy PRAWDA blokuje podwyżki oraz wypłatę pieniędzy z ostatniej ministerialnej puli.

Informujemy, że Pan redaktor Piotr Szauer jest tubą nie Uniwersytetu a tylko swojego pracodawcy i już któryś raz mija się z rzeczywistością. 

INFORMUJEMY!!! ŻE NZZP UWM „PRAWDA”

jest gotów choćby dziś, podpisać porozumienie z kwotą podwyżki dla NNA w wysokości 1250 złotych. 

Panie redaktorze a może by tak porozmawiał Pan, nie tylko ze swoją wyrocznią ale chociaż raz na osiem lat z przedstawicielami związków zawodowych (osiem lat dotyczy PRAWDY, ponieważ w UWM tyle czasu funkcjonujemy).

NASZA NAJJAŚNIEJSZOŚĆ również pozwala sobie w swojej wypowiedzi na inwektywy, że pieniądze należą do całej społeczności a nie tylko do związkowców, czym sugeruje, przywłaszczanie przez związkowców tych pieniędzy.

Panie Rektorze Przyborowski, za tą wypowiedź prosimy nie przepraszać PRAWDY!!!

Odpowiadamy PAN Ł…..…!!!

Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który przyjął zaproszenie na jubileusz UWM, na uroczystym posiedzeniu Senat UWM stwierdził własnymi „USTYMA”, że:

„Takie uczelnie i takie sukcesy mogą mieć miejsce tylko, jeżeli jest współpraca, zrozumienie, chęć wszystkich, ażeby coś budować” –

„To jest sukces i tych, którzy obecnie pracują na tej uczelni, ale i tych, którzy tę uczelnię tworzyli. To jest też sukces samorządów, administracji państwowej i parlamentarzystów”.

W pęłni podzielamy te słowa i uważamy, że faktycznie UNIWERSYTET, na krańcu Polski to coś ważnego i cennego.

Gdyby tylko jeszcze Pan minister zauważył, że przy dzieleniu tortu brak jest ludzi w kufajkach i filcach.

Otórz tak się składa, iż od jakiegoś czasu NAJJAŚNIEJSZA EMANACJIA UWM Jerzy Andrzej Przyborowski, na ważne uroczystości nie zaprasza przedstawicieli związków zawodowych, notabene jako członków tej ważnej instytucji z głosem doradczym.

Na zaszczyt zaproszenia do udziału w ŚWIĘCIE nie zasłużyli również członkowie RADY UCZELNI reprezentujący związki zawodowe.

No cóż, tak czasem bywa, że jak mówi odwieczne przysłowie mrówek: „Ci co stoją pod figurą diabła mają za skórą” (a to już lewicowcy powinni wiedzieć od „maleńkości i mieć to wyssane z mlekiem matki”. 

Panie ministrze, gdzie Pana serce, po lewej stronie?

WY lewicowcy, powtarzacie to ciągle a zwłaszcza w chwilach, gdy potrzebujecie wsparcia aby wywindować się na stanowiska np. do PARLAMENTU, lub jak obecnie do „ JEWROPARLAMENTU”?

Szanowny Panie Ministrze Wieczorek, czy razem z Pana Towarzyszem Marcinem Kulaskiem Wiceminister Aktywów Państwowych, nie macie poczucia niesmaku, że przyjmowaliście „MEDALJU”, od MAJESTATU, który o godzinie 8.25, czyli kilkadziesiąt minut wcześniej został skazany:

Rektor UWM Jerzy Przyborowski został uznany winnym wykroczenia polegającego na zwolnieniu z pracy przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Prawda” Pracowników UWM Andrzeja Adamowicza bez uzyskania zgody organizacji związkowej.

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie II Wydziału Karnego Katarzyna Kruszewska-Sobczyk, w poniedziałek 3 czerwca, skazała rektora na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł oraz obciążyła kosztami procesu i opłaty sądowej w kwocie razem 600 zł. Wyrok nie jest prawomocny. – cytat Debata Olsztyńska –

https://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/8679-rektor-uwm-ukarany-grzywna-z-zwolnienia-szefa-zwiazku-prawda-bez-zgody-jego-organizacjinajnowsze-slajd-kafelek.html”

Patrząc na powyższe zdjęcie, chyba jednak trzeba przyznać rację naszemu NAJAŚNIEJSZEMU MAJESTATOWI, że nie zaprosił do tego przecudnego grona motłochu w filcach i kufajce.

PRZECIEŻ WYGLĄDAŁOBY TO OHYDNIE!!! FUJ!!!

Aż nas wzięło na wymioty. A tak między nami, może TOWARZYSZE MINISTROWIE wpłyną na NAJJAŚNIEJSZEGO, może zafunduje po babeczce ze świeczuszką dla motłochu?

Panie Ministrze Kulasek powodzenia w wyborach, do EUROPARLAMENTU.

Gdyby Pan czasem odbierał telefony, to pewnie by Pan miał kilku wyborców więcej.

Znając Pana i tak pewnie sobie Pan poradzi – to szczęścia na nowej drodze i oczywiście szczęścia będącej w agonii olsztyńskiej lewicy!

Zdjęcia: UWM, DEBATA, GRAFINIA.PL

Na dzień 6 czerwca 2024 roku, na godzinę 9.00, reprezentujący pracodawcę Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, jego zastępca prorektor Mirosław Goronowicz, zarządził swoje spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac.

Do dnia dzisiejszego Związek Nauczycielstwa Polskiego, popiera niekorzystną dla pracowników NNA propozycję pracodawcy. Jesteśmy tym stanowiskiem zadziwieni, ponieważ przedłuża to wypłatę pieniędzy dla wszystkich pracowników.

W tym momencie apelujemy do władz uczelnianych ZNP, stańcie w końcu po stronie najbiedniejszych pracowników, chociaż raz!!! 

Propozycja Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA brzmi 1250 złotych do wynagrodzenia zasadniczego dla NNA.

Uważamy, że realnie pensje mogą być podniesione bezpiecznie dla budżetu do 1500 złotych do wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika .

PANIE PRACODAWCO JERZY ANDRZEJU PRZYBOROWSKI GWARANTUJEMY, ŻE NIE PRZEKROCZYMY GRANICY 1500 ZŁOTYCH DO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKA NNA !!!

źródło KU PRAWDZIE

Co na to minister Wieczorek?

Czy odpowie jak minister Czarnek, mogę ukarać ale nie muszę.

Czy będzie dalej ochrona osoby permanentnie działającej na szkodę pracowników i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie?

Czy Pan minister Wieczorek poleci wszcząć kolejne postępowanie, które zakończymy po kilku latach?!

Panie Ministrze Wieczorek a może majestat z artykułu 231 Kodeksu karnego?

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie swoje 25-lecie świętuje przez cały 2024 rok. Za nami koncerty i wystawy,  a przed nami szereg innych wydarzeń. Poniżej przedstawiamy plan na najbliższe dni.

2 czerwca 2024

godz. 1400

Msza święta w Rzymskokatolickiej Parafii św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie

koncelebrowana przez Jego Ekscelencję ks. Jacka Jezierskiego, Biskupa Elbląskiego

3 czerwca 2024

godz. 825

Ogłoszenie wyroku w związku ze złamaniem prawa przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Jerzego Andrzeja Przyborowskiego – zaprasza Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Kruszewska-Sobczyk  

(ul. Dąbrowszczaków 44, budynek Sadu Rejonowego w Olsztynie)

godz. 830

Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia z II Wojny Światowej na terenie Kortowa

(ul. Oczapowskiego, przy budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego)

godz. 900

Wspólne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

godz. 1500

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

4 czerwca 2024

godz. 930

Obrady Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

godz. 1700

Przedstawienie „MUSICAL GALA”

Wykonawcy: Teatr Muzyczny UWM, Chór im. prof. W. Wawrzyczka

(wydarzenie biletowane, więcej informacji w Ośrodku Inicjatyw Artystycznych Wydziału Sztuki UWM)

9 czerwca 2024

godz. 1045

Bieg Uniwersytecki o Puchar Rektora

(Stadion Uniwersytecki)

godz. 1300

Piknik naukowy prezentujący osiągnięcia Uniwersytetu

(Plaża nad Jeziorem Kortowskim)

godz. 1400

Mecz piłki nożnej o Puchar Rektora Kadra vs Studenci

(Stadion Uniwersytecki)

Listy gratulacyjne

Jak wiecie w UWM działają trzy związki zawodowe.

A jeden z nich, ten najstarszy, ten z największymi tradycjami twierdzi, że doczekaliśmy się w końcu kapitalizmu i według nich, ci którzy zarabiają bardzo dużo, przy dzieleniu subwencji ministerialnej muszą otrzymać również bardzo dużo.

Tego wyznania nie podziela PRAWDA i chyba jeszcze jeden związek.

My uważamy, że inni, słabsi, muszą być wspierani przez tych, którym się ulewa.

Usłyszeliśmy podczas ostatnich negocjacji, ze strony tych światłych ekonomistów, że przez PRAWDĘ w ubiegłym roku pracownicy otrzymali dużo niższe podwyżki.

Cóż, chyba jest to prawdą, ponieważ niedawno na pstryknięcie trzech senatorów, którzy przez cały okres kadencji, nie otworzyli „twarzy” aby Majestat  zadbał o Tych najsłabszych, podnieśli larum wypłaćcie pieniądze natychmiast i o dziwo podobno 300-tu pracowników podpisało się pod takim apelem.

Potwierdza to, w swoim ostatnim komunikacie nasz uwielbiany, uczciwy i prawdomówny Majestat, twierdząc, że PRAWDA kłamie. Ciekawe, gdy negocjacje się zakończą, tych trzystu zrezygnuje z podwyżki do pensji w wysokości 1250 złotych.

OCZYWIŚCIE ODPOWIEDŹ ZNAMY!!!

Tym, którzy wierzą w słuszność uczciwego podziału subwencji mówimy,

NIE TRAĆCIE NADZIEI, NIE TRAĆCIE NADZIEI!!!

Marzenia się nie spełniają Marzenia się spełnia!!!

W ubiegły czwartek 18 kwietnia 2024 roku, spotkali się związkowcy z UWM, aby rozmawiać na temat podwyżek pensji pracowniczych.

W przyjacielskiej atmosferze, przedstawiciele NZZP UWM w Olsztynie PRAWDA, stwierdzili, że nie podpiszą cząstkowego porozumienia dotyczącego tylko podwyżek dla nauczycieli akademickich, ponieważ takie rozwiązanie, osłabia związkowe możliwości negocjacyjne z Pracodawcą.

PRAWDA zaproponowała projekt porozumienia kompleksowego dotyczącego wszystkich pracowników.

W zaproponowanym porozumieniu zawarto  rozwiązanie dla nauczycieli. Natomiast w dalszej części zaproponowano podwyżkę do pensji dla nie nauczycieli w wysokości tylko                             

1250 złotych dla każdego z pracowników.

Już  będzie wiedział!!!