Zarząd

Zarząd Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

„PRAWDA”

 

 

        Andrzej Bronisław Adamowicz          – PRZEWODNICZĄCY

        Jerzy Gielecki                                    – WICEPRZEWODNICZĄCY

        Piotr Piórecki                                     – SEKRETARZ

        Piotr Olechnowicz                             – SKARBNIK