Jak wiecie w UWM działają trzy związki zawodowe.

A jeden z nich, ten najstarszy, ten z największymi tradycjami twierdzi, że doczekaliśmy się w końcu kapitalizmu i według nich, ci którzy zarabiają bardzo dużo, przy dzieleniu subwencji ministerialnej muszą otrzymać również bardzo dużo.

Tego wyznania nie podziela PRAWDA i chyba jeszcze jeden związek.

My uważamy, że inni, słabsi, muszą być wspierani przez tych, którym się ulewa.

Usłyszeliśmy podczas ostatnich negocjacji, ze strony tych światłych ekonomistów, że przez PRAWDĘ w ubiegłym roku pracownicy otrzymali dużo niższe podwyżki.

Cóż, chyba jest to prawdą, ponieważ niedawno na pstryknięcie trzech senatorów, którzy przez cały okres kadencji, nie otworzyli „twarzy” aby Majestat  zadbał o Tych najsłabszych, podnieśli larum wypłaćcie pieniądze natychmiast i o dziwo podobno 300-tu pracowników podpisało się pod takim apelem.

Potwierdza to, w swoim ostatnim komunikacie nasz uwielbiany, uczciwy i prawdomówny Majestat, twierdząc, że PRAWDA kłamie. Ciekawe, gdy negocjacje się zakończą, tych trzystu zrezygnuje z podwyżki do pensji w wysokości 1250 złotych.

OCZYWIŚCIE ODPOWIEDŹ ZNAMY!!!

Tym, którzy wierzą w słuszność uczciwego podziału subwencji mówimy,

NIE TRAĆCIE NADZIEI, NIE TRAĆCIE NADZIEI!!!

Marzenia się nie spełniają Marzenia się spełnia!!!

W ubiegły czwartek 18 kwietnia 2024 roku, spotkali się związkowcy z UWM, aby rozmawiać na temat podwyżek pensji pracowniczych.

W przyjacielskiej atmosferze, przedstawiciele NZZP UWM w Olsztynie PRAWDA, stwierdzili, że nie podpiszą cząstkowego porozumienia dotyczącego tylko podwyżek dla nauczycieli akademickich, ponieważ takie rozwiązanie, osłabia związkowe możliwości negocjacyjne z Pracodawcą.

PRAWDA zaproponowała projekt porozumienia kompleksowego dotyczącego wszystkich pracowników.

W zaproponowanym porozumieniu zawarto  rozwiązanie dla nauczycieli. Natomiast w dalszej części zaproponowano podwyżkę do pensji dla nie nauczycieli w wysokości tylko                             

1250 złotych dla każdego z pracowników.

Już  będzie wiedział!!!

zdajemy sobie sprawę, że aktualnie najważniejszym tematem na naszym uniwersytecie są wybory rektorskie, natomiast dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, technicznych, itd. bardzo ważnym tematem są podwyżki.

Słyszymy zewsząd o podwyżkach dla różnych grup pracowników w naszym kraju. Nauczyciele, w tym nauczyciele akademiccy, swoje – można powiedzieć całkiem godne – podwyżki już za chwilę dostaną. Słyszymy w mediach, jak również od znajomych zatrudnionych w różnych instytucjach budżetówki, że podwyżki już im wypłacono (również całkiem godne, bo w przeciągu ostatniego roku są to kwoty około 1000 zł netto, gdzie my – pracownicy administracyjni – dostaliśmy przez ostatni rok nieco ponad 300 zł netto.).

I tu pada pytanie – dlaczego na temat naszych podwyżek – pracowników nieakademickich UWM – cisza jak makiem zasiał. Nie wiadomo kiedy się spodziewać, nie wiadomo, jakich się spodziewać…

Ukłony w stronę Przewodniczącego “Prawdy”, pana Andrzeja Adamowicza, bo tylko dzięki jego działalności udało się wywalczyć podwyżki w kwocie ponad 300 zł, w przeciwnym razie dostalibyśmy 150 zł… Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać. Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy!

Swoją drogą nasuwa się pytanie – z subwencji celowej na podwyżki dla pracowników uniwersytetu, rektor początkowo zamierzał przeznaczyć te kwoty około 150 zł dla pracownika. Następnie po wielu miesiącach udało się znaleźć 300 zł dla pracownika, a nie tak dawno znalazł się z tej subwencji jeszcze skromny jednorazowy dodatek niecałe 200 zł dla pracownika (wypłacone w lutym). Co wobec tego rektor zamierzał zrobić z pozostałą częścią subwencji celowej na podwyżki, skoro zaproponował pracownikom pierwotnie marne 150 zł, na które przystały dwa pozostałe związki zawodowe? Ostatecznie znalazła się kwota dwukrotnie wyższa oraz skapnął ten jakże śmieszny dodatek niecałe 200 zł. Co zatem zamierzał rektor uczynić z pozostała kwotą subwencji, oferując 150 zł w dobie kryzysu i szalejącej inflacji? Czy rektor subwencję celową może sobie przesunąć lub wpłacić na oprocentowaną lokatę?

My pracownicy nieakademiccy UWM otrzymujemy pensje zbliżone do najniższego krajowego wynagrodzenia i nie słyszymy nic na temat podwyżek dla nas. Już od dawna żyjemy od wypłaty do wypłaty. Wypłaty są poniżej godności, taka płaca i praca to po prostu wyzysk!

W środowisku pracowników administracyjnych aż wrze. Prosimy o informację czy związek “Prawda” ma jakąś wiedzę co do naszych podwyżek? W obliczu tak nędznej naszej sytuacji finansowej jesteśmy zdecydowani strajkować, nagłaśniać sprawę, informować media ogólnopolskie i lokalne o tym, co dzieje się na UWM i jak biedują jego pracownicy.

Mamy dość!

Jutro rozmowy na temat podwyżek płac.

Wszyscy zapewne się zastanawiacie dlaczego ZNP tak walczy za opcją podwyżek przedstawioną przez Pracodawcę?!

Przedstawiamy poniżej, informację o otrzymywanych dodatkach, przez szefów związków zawodowych.

Jeżeli jesteście zainteresowani wysokością dodatków, zapytajcie Pracodawcę,

Oczywiście jeżeli macie odwagę:

1.Przewodniczący NZZP UWM “Prawda”:

– dodatek brygadzistowski przyznany na okres 01.07.2008-28.02.2017,

– jednorazowy dodatek specjalny przyznany w okresie 01.11.2015-30.11.2015.

2.Przewodniczący NZZZ “Solidarność” UWM:

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i

geoinformatyka na UWM w Olsztynie” przyznany na okres

01.04.2018-30.04.2018,

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i

geoinformatyka na UWM w Olsztynie” przyznany na okres

01.06.2018-30.06.2018,

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

przyznany na okres 01.11.2018-31.03.2019,

– jednorazowy dodatek specjalny przyznany w okresie

01.11.2015-30.11.2015;

3. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz

rozwoju przedsiębiorczości uczniów” przyznany na okres

01.05.2019-30.06.2019,

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz

rozwoju przedsiębiorczości uczniów” przyznany na okres

01.02.2020-31.03.2020,

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” przyznany na okres

01.06.2020-30.06.2020,

– dodatek zadaniowy z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” przyznany na okres

01.05.2021-30.06.2021,

– dodatek zadaniowy z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” przyznany na okres

01.04.2022-30.06.2022,

– dodatek zadaniowy z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” przyznany na okres

01.03.2023-30.04.2023,

– jednorazowy dodatek specjalny przyznany w okresie

01.11.2015-30.11.2015;

Wyciągnijcie sobie wnioski z powyższego zestawienia i zadajcie sobie pytanie, od kiedy jesteście bici po części ciała poniżej pleców!!!