WZNIEŚ BŁAGANIE O

SPRAWIEDLIWOŚĆ

ROBOLU

UWAGA!
Pod pojęciem robol mieszczą się również NAUCZYCIELE AKADEMICCY, którzy mają żenujące zarobki a generalnie wszyscy CI którzy nie zostali dopuszczeni do RODZINY

Za chwilę reprezentujący Rektora Jerzego Andrzeja Przyborowskiego (bo sam się brzydzi spotykać z hołotą związkową zwłaszcza z PRAWDY), Prorektor Mirosław Gornowicz ogłosi, że jego prawnicy, prawnicy światowej sławy, uzasadnią, że negocjowanie propozycji porozumienia, które przedstawia PRAWDA jest niezgodne z prawem „i przepisami przeciwpożarowymi”.

Szanowny Panie Rektorze, plunie Pan na prawo, ma Pan zawsze wyjście, zastosowane  przy podwyżkach w 2022 roku.

Teraz już będzie trzech a nie dwóch sygnatariuszy .

Pana wybitna prawniczka uzasadni wszystko i nawet sąd adwokacki stwierdzi, że robiła wszystko aby zadowolić MAJESTAT  a w związku z tym nie naruszyła zasad etyki, łamiąc prawo.

No cóż jaki REKTOR,

TACY PRAWNICY I TAKA ETYKA!!!

!