WZNIEŚ BŁAGANIE O

SPRAWIEDLIWOŚĆ

ROBOLU

UWAGA!
Pod pojęciem robol mieszczą się również NAUCZYCIELE AKADEMICCY, którzy mają żenujące zarobki a generalnie wszyscy CI którzy nie zostali dopuszczeni do RODZINY

Za chwilę reprezentujący Rektora Jerzego Andrzeja Przyborowskiego (bo sam się brzydzi spotykać z hołotą związkową zwłaszcza z PRAWDY), Prorektor Mirosław Gornowicz ogłosi, że jego prawnicy, prawnicy światowej sławy, uzasadnią, że negocjowanie propozycji porozumienia, które przedstawia PRAWDA jest niezgodne z prawem „i przepisami przeciwpożarowymi”.

Szanowny Panie Rektorze, plunie Pan na prawo, ma Pan zawsze wyjście, zastosowane  przy podwyżkach w 2022 roku.

Teraz już będzie trzech a nie dwóch sygnatariuszy .

Pana wybitna prawniczka uzasadni wszystko i nawet sąd adwokacki stwierdzi, że robiła wszystko aby zadowolić MAJESTAT  a w związku z tym nie naruszyła zasad etyki, łamiąc prawo.

No cóż jaki REKTOR,

TACY PRAWNICY I TAKA ETYKA!!!

!

30.06.2024

Dochody brutto uzyskane w grudniu 2023 roku,

tylko w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przez

MAJESTAT I WICEMAJESTAT:

1) dr. hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM –

32.113,40 zł;

2) dr. hab. Mirosława Gornowicza, prof. UWM –

24.969,00 zł.

Jeszcze ważna informacja:

Nowa najniższa krajowa pensja od 1.07.2024 roku będzie wynosiła 4300 zł.

TO JUŻ OD JUTRA!!!

kalkulacje NSZZ Solidarności, które poparliśmy

BLISKO LUDZI

Dochody uzyskane w grudniu 2023

roku przez członków Rady Rektorskiej oraz

JM Rektora UWM.

Poniżej przedstawiamy informację o wynagrodzeniu brutto uzyskanym tylko w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

1) dr. hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – 32.113,40 zł;

2) dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM – 24.969,00 zł;

3) prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – 27.887,60 zł;

4) prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – 20.306,00 zł;

5) dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – 24.334,40

6) prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz – 31.193,72 zł;

7) dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM – 22.691,33 zł;

8) prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik – 20.425,51 zł;

9) prof. dr hab. Iwona Bogacka – 20.867,82 zł

10) dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM – 25.738,66 zł

11) prof. dr hab. Mariusz Rutkowski – 19.258,15 zł;

12) prof. dr hab. Krzysztof Jankowski – 19.612,80 zł;

13) dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM – 18.450,29 zł;

14) prof. dr hab. Adam Doliwa – 18.849,00 zł

15) prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – 26.883,37 zł;

16) dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM – 22.560,06 zł;

17) dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM – 19.777,60 zł;

18) prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz – 21.344,07 zł;

19) prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – 18.092,61 zł;

20) dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM – 20.418,40 zł;

21) prof. dr hab. Benedykt Błoński – 18.790,40 zł;

22) dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM – 17.966,00 zł;

23) dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM – 20.505,02 zł;

24) dr Jacek Mrozek – 15.280,68 zł;

25) dr Marcin Radziłowicz – 12.074,62 zł;

26) prof. dr hab. Mariusz Stolarski – 30.166,75 zł;

27) dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM – 18.073,73 zł;

28) prof. dr hab. Nina Smolińska – 18.375,09 zł;

29) dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM – 14.071,20 zł;

30) mgr inż. Bogusław Stec – 27.755,00 zł;

31) mgr Agnieszka Choma-Meus – 16.730,63 zł;

32) mgr Izabela Bagińska – 16.039,22 zł.

JEST CO ŚWIĘTOWAĆ!!!

NAJJAŚNIEJSZY MAJESTAT, w swojej wypowiedzi mija się z prawdą.

Najprawdopodobniej JEGO przedstawiciele biorący udział w negocjacjach, albo nie mówią mu prawdy,

lub wprowadzają go w błąd, świadomie, by Go skompromitować jako nieudolnego szefa,

który przez około pół roku nie potrafi załatwić prostego problemu.

W tym miejscu informujemy, że Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA, od około miesiąca popiera rozwiązanie zaproponowane przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

A 1250 złotych to jak mówi MIROSŁAW, to prehistoria!!! 

Rektor UWM źródło UWM FM

W imieniu Pana Rektora      JERZEGO ANDRZEJA PRZYBOROWSKIEGO, reprezentujący GO w negocjacjach płacowych Pan Prorektor Mirosław Gornowicz stwierdził, że związki zawodowe (z wyłączeniem ZNP) torpedują negocjacje aby nie wypłacić pracownikom należnych im pieniędzy.

Popierający Pracodawcę przedstawiciele ZNP przekonują nas od początku negocjacji, że dla pracowników będzie lepiej gdy otrzymają mniejszą niż większą podwyżkę pensji.

Tempostwo z PRAWDY, za cholerę nie może tego zrozumieć, to jest żenujące!

Oczywiście prawdą jest, że w rozwiązaniu, które proponujemy stracą CI, którzy cały czas zarabiają dużo, dużo, więcej niż BIDOTA UNIWERSYTETU   WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE!!!