WEZWANIE NA DEBATĘ DR HAB. JERZEGO PRZYBOROWSKIEGO

W DNIU 18.03.2024 ROKU

W związku z tym, że Uniwersytecka Komisja Wyborcza w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim nie zdołał zorganizować debaty kandydatów do stanowiska Rektora UWM, a naszym zdaniem działo się to na życzenie obecnego rektora, który ewidentnie boi się publicznej konfrontacji. 

Świadczy o tym zakaz  rejestrowania i rozpowszechniania jego spotkań.

W związku z tym, że Komitet Wyborczy na Rektora prof. dr hab. n. med.  Joanny Wojtkiewicz, nie uzyskał od początku swojej działalności pomieszczenia na swoją działalność, decyzją konkurenta Rektora Jerzego Przyborowskiego, o takie pomieszczenie występował do Starostwa Powiatowego w Olsztynie oraz do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, gdzie ostatecznie spotkała się również z odmową. No cóż nowa, dobra zmiana.

Członkowi  ELYTY pomaga się zawsze!

Rękę podniesioną na władzę ……….., przez delikatność nie dokończymy.

W tej sytuacji Pani Profesor Joanna Wojtkiewicz wynajęła za własne pieniądze salę do publicznej debaty:

W dniu 18.03.2024

Godzina: 11.00-13.00 

Miejsce: U Artystów

ul. Hugona Kołłątaja 20         

11-041 Olsztyn

Kandydaci będą mieli okazję przedstawić swoje wizje i programy działania, odpowiedzieć na pytania uczestników oraz wymienić się poglądami na tematy istotne dla dalszego rozwoju naszej uczelni.

Oczywiście debatę można rejestrować w każdej formie oraz ją rozpowszechniać.