ZNP domaga się dymisji Anny Zalewskiej

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do Premiera, Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji Ministra Edukacji Narodowej. Nauczyciele wskazują 10 zarzutów wobec minister. Ich zdaniem Zalewska powinna zostać pozbawiona stanowiska z powodu:

1. wdrożenia, wbrew opinii ekspertów i większości opinii publicznej, nieprzemyślanej, źle przygotowanej i niezwykle kosztownej reformy ustrojowej i programowej polskiej szkoły;

2. zniszczenia 18-letniego dorobku gimnazjów poprzez ich stopniową likwidację;

3, spowodowania chaosu organizacyjnego i kadrowego w szkołach;

4. pozorowania dialogu oraz posługiwania się nieprawdą i manipulacją;

5. składania deklaracji bez pokrycia, między innymi w zakresie przywrócenia pragmatyki nauczycielskiej pracownikom domów dziecka i pogotowi opiekuńczych oraz przywrócenia uprawnień nauczycielskich w zakresie przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek (art. 88 Karty Nauczyciela);

6. przyzwolenia na pracę nauczycieli w formie wolontariatu;

7. nowelizacji Karty Nauczyciela prowadzącej do likwidacji niektórych dodatków i uprawnień socjalnych, ograniczenia dostępu do urlopów zdrowotnych, a także wydłużenia ścieżki awansu zawodowego i wprowadzenia permanentnej oceny pracy nauczycieli;

8. przeforsowania w Parlamencie sprzecznego z logiką i zdrowym rozsądkiem obowiązku tworzenia w każdej szkole i placówce regulaminów wskaźników oceny pracy nauczyciela, a w każdym samorządzie regulaminów wskaźników oceny pracy dyrektorów;

9. wprowadzania podziałów w radach pedagogicznych poprzez ustanowienie dodatku za wyróżniającą pracę tylko dla nauczycieli dyplomowanych;

10. dalszej pauperyzacji środowiska pracowników oświaty.

Pełny wniosek o dymisję minister edukacji narodowej wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj:

http://znp.edu.pl/wniosek-znp-premiera-o-odwolanie…