PROPOZYCJE PODWYŻEK PRAWDY

Mając na względzie toczące się negocjacje płacowe i po analizie, tego co osiągnęli w negocjacjach pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wnosimy o podwyżki dla pracowników UWM:

  1. w grupie pracowników obsługi po 500 złotych miesięcznie,
  2. w grupie pracowników biblioteki, sekretarek, inżynieryjno- technicznych po 550 złotych miesięcznie,
  3. w grupie nauczycieli akademickich po 600 złotych miesięcznie.

Jako pracownicy musimy zmniejszać dystans między zarobkami Pana Rektora Przyborowskiego w wysokości brutto 31.291,20 złotych  a naszymi.

Obecne żenująco niskie pensje naszych pracowników, nie pozwalają na normalne bytowanie.

Nasz Pracodawca musi zrozumieć, że oprócz niego, inni też mają prawo do godnego życia.

Związek Zawodowy Pracowników

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie PRAWDA