NEGOCJACJE PŁACOWE W DNIU 8 LUTEGO 2023 ROKU

Pojawiła się nowa propozycja, ze strony Pracodawcy, którą zamieściliśmy na naszej stronie. Na konsultacje nowego projektu otrzymaliśmy dobę. To sytuacja nienormalna i przyciskanie Związków, by zmusić nas za wszelką cenę do podpisania zaproponowanego dokumentu. Głównym argumentem było twierdzenie Rektora Przyborowskiego, że pracownicy czekają na pieniądze. Porozumienie zaakceptowały dwa związki, ZNP i Solidarność, godząc się tym samym na głodowe podwyżki dla wielu pracowników.

Ponowiliśmy naszą propozycję podwyżek, którą wcześniej przesłaliśmy Rektorowi Przyborowskiemu.

Wnosimy o podwyżki dla pracowników UWM:

  1. w grupie pracowników obsługi po 500 złotych miesięcznie,
  2. w grupie pracowników biblioteki, sekretarek, inżynieryjno-technicznych po 550 złotych miesięcznie,
  3. w grupie nauczycieli akademickich po 600 złotych miesięcznie.

Dziś już wiemy, że będziemy twardo żądać,  poważnych rozmów nad naszą propozycją.

Oczywiście wiemy, że w odwecie będziemy wskazywani jako wrogowie, iż to z naszego powodu pracownicy nie otrzymają podwyżki.

Mimo tego, będziemy stanowczo żądać rozmów nad naszą propozycją. Naszym zdaniem nie możemy być pracującymi biedakami.

Apelujemy do wszystkich poprzyjcie nas w walce o godne zarobki i godne życie.

Nie może być takiej sytuacji, że pracownik rocznie nie zarabia tyle ile Pan Rektor Przyborowski w ciągu miesiąca.

Związek Zawodowy Pracowników

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie PRAWDA