PRAWDA CZASU – PRAWDA UNIWERSYTETU!

Od kilku lat, chluba Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czyli Uniwersytecki Szpital Kliniczny, pikuje w przepaść. Nie będziemy rozwijać tematu wyłudzania pieniędzy przez niektórych ważnych pracowników USK, funkcjonowania Instytutu Terapii Komórkowych, czy wreszcie powoływanie na ważne kierownicze funkcje lekarzy, którzy byli karani w związku z doprowadzeniem do śmierci pacjenta. Powyższe tematy rozwiniemy w późniejszym czasie. Na dzień dzisiejszy wzywamy Rektora UWM Pana Przyborowskiego, do zajęcia się ratowaniem USK. Apelujemy o postawienie na czele tej instytucji kompetentnych osób, które zatrzymają bieg USK. Pora, by Uniwersytecki Szpital Kliniczny stał się Szpitalem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Panie Rektorze Przyborowski, pora wziąć się do pracy!