ILE PODWYŻKI DLA PRZYBOROWSKIEGO?

PRAWDA O UWM

W dniu dzisiejszym, na posiedzeniu Rady Uczelni

będziemy zastanawiać się nad podniesieniem żenująco niskich dochodów.

Magnificencji Rektora

JERZEGO ANDRZEJA PRZYBOROWSKIEGO

Oto przykładowe dochody:

1. w styczniu 2020 r. dochód brutto uzyskany w Uniwersytecie

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wyniósł:

17.385,20 zł;

2. w styczniu 2021 r. dochód brutto uzyskany w Uniwersytecie

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wyniósł:

32.883,40 zł;

3. w styczniu 2022 r. dochód brutto uzyskany w Uniwersytecie

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wyniósł:

31.291,20 zł.