PRAWDA O UWM

KOMUNIKAT MAGNIFICENCJI

Jerzy Przyborowski /PRAWDA O UWM

„Wobec powtarzanych informacji medialnych sugerujących jakoby w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzono badania naukowe z naruszeniem zasad etyki naukowej i lekarskiej, oświadczam, że wszystkie prace badawcze, w których uczestniczą ludzie lub wykorzystywany jest ludzki materiał biologiczny prowadzone są za zgodą i pod nadzorem składającej się ze specjalistów Komisji Bioetycznej, funkcjonującej przy Collegium Medicum UWM w Olsztynie. Jednocześnie podkreślam,  że ze strony tej Komisji nie otrzymałem żadnych informacji, które mogłyby wskazywać na zasadność wymienionych zarzutów. Z całą mocą stwierdzam, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, przy prowadzeniu badań naukowych przestrzegał do tej pory i będzie przestrzegał w przyszłości wszystkich przepisów oraz norm prawnych i etycznych. Formułowane w tak drastyczny sposób oskarżenia godzą w dobre imię naszej Uczelni i jej pracowników, jak też podważają społeczną rolę i sens prowadzenia badań naukowych. Głęboko wierzę, że formułowane zarzuty mają pozamerytoryczne źródło i są nieprawdziwe”.

Pan Magnificencja zareagował na zawiadomienie Kamila Bortniczuka  złożone organom ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

W ZAWIADOMIENIU CZYTAMY:

„Działając w imieniu Zawiadamiającego zawiadamiam o możliwości popełnienia na terenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przestępstwa przez lekarza

prof. dr. hab. med. Wojciecha Maksymowicza

działającego wspólnie i w porozumieniu z lekarzem

dr. hab. med. Tomaszem Waśniewskim

a polegającego na tym, że w okresie od 01.01.2016 r. do chwili obecnej sprawcy zabili nieustaloną liczbę dzieci przedwcześnie urodzonych poprzez otwarcie konającym dzieciom czaszek bez znieczulenia w celu wycięcia tkanek mózgowych połączone z jednoczesnym dokonaniem nacięcia bez znieczulenia wzdłuż kręgosłupa dziecka i wydłubaniem żyjącym jeszcze dzieciom rdzenia kręgowego”.

W swoim oświadczeniu

PAN JERZY PRZYBOROWSKI

wyraził

GŁĘBOKĄ WIARĘ,

że zarzuty są pozamerytoryczne i nieprawdziwe.

Głęboka wiara MAGNIFICENCJI oraz jego zasady doprowadziły do tego, że za pracę nad ujawnieniem przestępstw w UWM, najszybciej konsekwencje ponoszą

CI KTÓRZY JE UJAWNIALI!!!

MAMY NADZIEJĄ, ŻE JAK NIE OLSZTYŃSKIE TO INNE ORGANA ŚCIGANIA KIEDYŚ    WYJAWIĄ NAM ZASADY I WIARĘ NASZEJ

„WYROCZNI SUMIENIA”!!!