PRAWDA O UWM

AKADEMICKOŚĆ

WEDŁUG MAJESTATU

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 27 czerwca 2023 roku podjął uchwałę nr 398, w sprawie Regulaminu pracy Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mówi w artykule 28 co należy do zadań senatu uczelni, a tam nie ma nic o uchwalaniu regulaminu pracy senatu uczelni. 

Piszę się tam o innych zadaniach określonych w statucie.

W uchwale nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja  2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) są wymienione w paragrafie 9 kompetencje Senatu UWM, a tam nie ma żadnego punktu o uchwalaniu regulaminu pracy Senatu UWM. 

Także nic nie wyczytamy o tym i w innych paragrafach wskazanych jako podstawa prawna uchwały nr 398.

Senat UWM nie miał w ogóle prawa do przyjęcia regulaminu swojej pracy.

Uczelnie, które mają regulaminy senatów wydały je na podstawie statutów, bo tam było określone takie zadanie, np. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

Takie zadanie senatów było wymienione jako możliwe do przyjęcia w statutach w materiałach ustawy 2.0 i wzorcowym statucie. W UWM tego nie ujęto w Statucie. Senat UWM nie ma kompetencji do uchwalania regulaminu swojej pracy. Przyjęcie uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu pracy Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest ominięciem ustawy i Statutu UWM. 

Przez 4 lata Senatowi UWM nie był potrzebny żaden regulamin pracy, wystarczał Statut UWM. Przyjęty Regulamin pracy Senatu UWM jest wymierzony przeciwko wolności uniwersyteckiej. 

Odbywa się odejście od jawności prac Senatu UWM (akredytacje od Rektora na zdjęcia i nagrywanie) i kneblowanie ust (odbieranie głosu, wykluczanie z posiedzeń). Rektor nie chce kontroli społecznej.

W uczelni publicznej nie może być nic do ukrycia!

Mamy nadzieję, że w związku z niekompetencją MAJESTATU, w tej sprawie znajdzie zastosowanie art 427 ust. 2 prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

KURIOZALNYM, JEST FAKT, IŻ SENATOROWIE UWM, SAMI SOBIE ZAKŁADAJĄ PĘTLĘ WISIELCZĄ, NA ŻYCZENIE MAJESTATU STAJĄ NA TABORECIE I JESZCZE UPOWAŻNIAJĄ MAJESTAT, ABY WYRWAŁ TABORET SPOD ICH NÓG!

PAŃSTWO SENATOROWIE OTWÓRZCIE OCZY SZEROKO ZAMKNIĘTE, W ŻYCIU LICZĄ SIĘ NIE TYLKO PIENIĄDZE I ZASZCZYTY!!!