JADALNE OGRODY

W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ

Dr inż. Mariusz Antolak z Katedry Architektury Krajobrazu, który jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu, podsumował w dniu dzisiejszym w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM  działania zrealizowane w ramach grantu Fundacji “W krajobrazie” w latach 2022-2023.\

Jak uprawiać wspólnie warzywa, jak się przy tym integrować, dowiecie się Państwo odwiedzając wystawę.