KORYTKO -TOBIE POLSKO

Jutro rozmowy na temat podwyżek płac.

Wszyscy zapewne się zastanawiacie dlaczego ZNP tak walczy za opcją podwyżek przedstawioną przez Pracodawcę?!

Przedstawiamy poniżej, informację o otrzymywanych dodatkach, przez szefów związków zawodowych.

Jeżeli jesteście zainteresowani wysokością dodatków, zapytajcie Pracodawcę,

Oczywiście jeżeli macie odwagę:

1.Przewodniczący NZZP UWM “Prawda”:

– dodatek brygadzistowski przyznany na okres 01.07.2008-28.02.2017,

– jednorazowy dodatek specjalny przyznany w okresie 01.11.2015-30.11.2015.

2.Przewodniczący NZZZ “Solidarność” UWM:

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i

geoinformatyka na UWM w Olsztynie” przyznany na okres

01.04.2018-30.04.2018,

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i

geoinformatyka na UWM w Olsztynie” przyznany na okres

01.06.2018-30.06.2018,

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

przyznany na okres 01.11.2018-31.03.2019,

– jednorazowy dodatek specjalny przyznany w okresie

01.11.2015-30.11.2015;

3. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz

rozwoju przedsiębiorczości uczniów” przyznany na okres

01.05.2019-30.06.2019,

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz

rozwoju przedsiębiorczości uczniów” przyznany na okres

01.02.2020-31.03.2020,

– dodatek specjalny z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” przyznany na okres

01.06.2020-30.06.2020,

– dodatek zadaniowy z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” przyznany na okres

01.05.2021-30.06.2021,

– dodatek zadaniowy z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” przyznany na okres

01.04.2022-30.06.2022,

– dodatek zadaniowy z tytułu dodatkowych zadań w ramach projektu pt.

“Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości

zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” przyznany na okres

01.03.2023-30.04.2023,

– jednorazowy dodatek specjalny przyznany w okresie

01.11.2015-30.11.2015;

Wyciągnijcie sobie wnioski z powyższego zestawienia i zadajcie sobie pytanie, od kiedy jesteście bici po części ciała poniżej pleców!!!