KOMUNIKAT PRAWDY 09.06.2024

PONOWNIE NA STRONIE UWM FM

KŁAMSTWA

NA TEMAT NEGOCJACJI PŁACOWYCH

„25.05.2024 – Obrady Senatu UWM ponownie zdominowała dyskusja o blokowaniu podwyżek przez związki zawodowe NSZZ „Solidarność” UWM oraz NZZP UWM “Prawda” nadal blokują wypłatę przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kwoty przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni. Temat ten zdominował majowe obrady Senatu UWM. Posłuchajcie naszej relacji!

Przyborowskiego senat PODWYŻKI PRZYBOROWSKI

Z prof. Jerzym Przyborowskim rozmawiał Piotr Szauer.”

OTO SZACUNEK DLA PRACOWNIKÓW

ze strony pracodawcy, przez informowanie o tym, że Niezależny Związek Zawodowy PRAWDA blokuje podwyżki oraz wypłatę pieniędzy z ostatniej ministerialnej puli.

Informujemy, że Pan redaktor Piotr Szauer jest tubą nie Uniwersytetu a tylko swojego pracodawcy i już któryś raz mija się z rzeczywistością. 

INFORMUJEMY!!! ŻE NZZP UWM „PRAWDA”

jest gotów choćby dziś, podpisać porozumienie z kwotą podwyżki dla NNA w wysokości 1250 złotych. 

Panie redaktorze a może by tak porozmawiał Pan, nie tylko ze swoją wyrocznią ale chociaż raz na osiem lat z przedstawicielami związków zawodowych (osiem lat dotyczy PRAWDY, ponieważ w UWM tyle czasu funkcjonujemy).

NASZA NAJJAŚNIEJSZOŚĆ również pozwala sobie w swojej wypowiedzi na inwektywy, że pieniądze należą do całej społeczności a nie tylko do związkowców, czym sugeruje, przywłaszczanie przez związkowców tych pieniędzy.

Panie Rektorze Przyborowski, za tą wypowiedź prosimy nie przepraszać PRAWDY!!!

Odpowiadamy PAN Ł…..…!!!